Üyelik Hakkında

Dernek üyeleri asil üye ve onur üyesi şeklinde sınıflandırılır.
a) Asıl üyeler, üyeliklerinden kaynaklanan tüm hak ve görevlere sahiptir.
b) Onur üyeliği, oy kullanma hakkı dışında tüm üyelik hak ve görevlerini kapsar.

Tüm özel ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir. Derneğe üyelik sürecinde Türkiye ve Çek Cumhuriyeti adli makamlarınca verilen raporlar talep edilebilir.

Üye olmak isteyenler, dernek web sitesinde bulunan üyelik formunu doldurmalıdır. Teknik sorun ile karşılaşılması durumunda dernek ile irtibata geçilmelidir.

Tüzel kişilerin başvuru ad, şirket adı, şirketin yasal temsilcisi, imza yetkilisi ve kurumun kuruluş bilgilerini içermelidir. Tüzel kişiler için şirketin kurulumuna dair ilave hukuki belge talep edilebilir.

Asıl ve onur üyelerinin derneğe kabul edilmesi konusunda kesin kararı dernek yönetim kurulu verir. Başvurular gerekçe göstermeksizin reddedilebilir.

Üyelik, üyenin ölümü (tüzel kişiliklerde şirket yapısının değişmesi), isteğe bağlı talep veya üyenin ihraç edilmesi ile sona erer.

b) Üyeler dernekten ayrılma hakkına sahiptir. Çıkış talebi dernek yönetim kuruluna yazılı olarak veya e-mail ile teslim edilmelidir.

c) Derneğin tüzük, amaç ve hedeflerine ayrı hareketlerde bulunan, yasalara aykırı faaliyetlerde
bulunan, toplumca uygunsuz olarak kabul edilen davranışlarda bulunan üyeler yönetim
kurulu kararıyla dernekten ihraç edilebilir. Üyelik ihracından nihai karar yönetim kuruluna aittir.

d) Onur üyeliğinden ihraç da aynı sürece uygun olarak işleme alınır.
e) Dernekten ihraç edilen üyelerin ödedikleri aidatları, proje katılım bedellerini ve benzeri payları geri alma ve talep etme hakları yoktur.

f) Yönetim kurulunun yazılı izni olmaksızın dernek adına bağlayıcı faaliyetlerde bulunan üye dernekten ihraç edilebilir ve hakkında kanuni takibat açılabilir.

Dernek üyeleri, derneğin tüm faaliyetlerine katılma ve katkıda bulunma hakkına sahiptir.

Üyeler derneğin tüm organizasyon ve faaliyetlerine destekte bulunmalı, görev almalı ve derneğin amaç, tüzük ve kamu algısına ters düşecek davranış ve eylemlerden kaçınılmalıdır.

Üyeler dernek kararlarına uymak zorundadır. Tüm üyeler kayıt ücretlerini ve derneğin belirlediği yılık aidatlarını zamanında ödemek zorundadır.

Üyelik Talep Formu

GG/AA/YYYY
Not: Kişisel bilgileriniz sadece üyelik ve iletişim amacı ile kullanılacaktır. GDPR gereği özel bilgilerinizin 3. şahıslar ile paylaşılmayacağını ve/veya reklam amaçlı kullanılmayacağını garanti ederiz.

Derneğimize Üye Ol

 

Online üyelik talep formumuzu doldurarak üyeliğinizin ilk adımını tamamlayabilirsiniz.

 

ÜYELİK FORMU

You have Successfully Subscribed!